Vil du videre mere om produktionen, bygningerne, virksomhedskulturen og Carlsbergs placering i samfundet, skal du gå til siderne om BRYGGERIET.