Arbejdslivet for den enkelte faggruppe har formet sig forskelligt afhængigt, af funktion og position. Men hovedlinjerne i udviklingen følger de generelle i industrisamfundet: fx stigende specialisering og automatisering, højere realløn og færre alvorlige arbejdsulykker.

I tappehallerne har arbejdsprocesserne ændret sig markant fra det håndværksprægede arbejde i baggårdene til hårdt og støjplaget manuelt arbejde ved maskinerne og endelig i efterkrigstiden til en traditionel maskinarbejder og operatør. De tre nævnte perioder har også haft forskellige arbejdere: først familien og medhjælpere, siden hovedsaglig kvindelige ufaglærte og nu i højere grad faglærte mandlige arbejdere.

Funktionærernes arbejdsliv har været milevidt fra bryggeriarbejdernes, men de har også mærket teknologiens indvirkning fra de første hulkortmaskiner til nutidens avancerede computerprogrammer.