I Carlsbergs forhold til det omkringliggende samfund er der sket en markant bevægelse – fra det lokale til først det nationale og siden det internationale.

Bryggeriet har dog altid haft en international relation, ikke mindst i kraft af bryggeriets rolle som importør og eksportør af teknologisystemer – især indenfor bryggeriteknologi og det biokemiske felt. Bryggeren var naturligvis interesseret i selv at være på forkant og dermed give bryggeriet en fordel, men knæsatte omvendt et princip, der skulle give opdagelser gjort på Carlsbergs laboratorium tilbage til det videnskabelige system.
Trods disse forbindelser befandt bryggeriet sig – i sammenligning med en virksomhed som for eksempel B&W – primært i en dansk national kontekst. Markedet var i første omgang lokalt-københavnsk, siden nationalt og først i stor stil internationalt efter 1968, hvor det første udenlandske Carlsbergbryggeri blev opført. De seneste årtier har det forholdsmæssige stærke nationale fokus således måttet vige til fordel for et øget internationalt fokus.