I 1876 testamenterede J.C. Jacobsen sit livsværk til Carlsbergfondet, og i 1970 fusionerede bryggeriet med Tuborg, der blev omdannet til et aktieselskab med Carlsbergfondet som hovedaktionær.

I 1895 havde Carlsberg desuden indgået et driftsfællesskab med De Forenede Bryggerier. Overskud og finansiering af nyanlæg blev delt mellem de to selskaber, men ejerskabet var fortsat særskilt. Et ejerfællesskab blev dog en realitet i 1970 ved fusionen med Tuborg. Det blev dermed en af Danmarks største arbejdspladser og Nordens største bryggerigruppe. Den multinationale virksomhed, Carlsberg Group, har fortsat hovedsæde i Valby med afdelinger og datterselskaber i hele verdenen.


Bryggeriet fortæller historien om udviklingen af bryggerkunsten og udflytningen af produktionen først til Fredericia, men også til lande i Asien og Afrika. Bryggeriets historie er derfor også fortællingen om en virksomhed, der lige fra sin grundlæggelse har haft fokus på den nyeste teknologi og videnskab for at sikre øllets kvalitet. Igennem tiden har dette betydet at vigtigheden af enkelte håndværksfag har måttet vige for nye, og at de ansattes kompetencer hele tiden har været under konstant udvikling. 

Igennem mere end 160 år har den særegne virksomhedskultur ligeledes været en essentiel del af de ansattes arbejdsliv. Traditioner og sædvaner er opstået og er blevet en bestandig del af kulturen, hvorimod andre er forsvundet i takt med, at udviklingen er skredet frem. Bryggeriet har i den forbindelse dannet rammen om en række arbejdskampe og har således også været med til at forme den selvopfattelse, de ansatte igennem tiden har forbundet med deres ansættelse på Carlsberg.