Projektet har været en del af Arbejdermuseets satsningsområde “Industriarbejdets historie” og “Industrisamfundets kulturarv”.
Projektet har taget form ud fra to principper:
  • Et ønske om at formidle industrisamfundets kulturarv perspektivrigt således, at den industrikulturelle dimension af dagens samfund og forandringerne heraf fremstår relevante i dag – og for alle og enhver.
    “Humlen ved Carlsberg” formidler derfor i bredest tænkelig forstand: arkitekturhistorie, tekniske produktionsforandringer, kulturelle processer og bryggeriets relation til omverdenen som sideordnede temaer.
  • Det andet princip, har været at inddrage det digitale medie dér, hvor det løser problemer, tilføjer nye perspektiver og har potentiale til at kunne nå nye målgrupper.
Carlsberg med dets lange historie, dets endnu velbevarede produktionsanlæg og dets velordnede og på alle måder imponerende arkiv, rummede muligheden for en sådan formidling.

Bag om projektet
  • Projektet har været en del af Kulturarvsstyrelsens satsningsområde “Industrisamfundets Kulturarv”, og har modtaget økonomisk støtte fra Kulturnet Danmark-puljen.
  • Størstedelen af kildematerialet er indhentet i Carlsberg Arkiv med faglig assistance fra Ulla Nymand og Søren Larsen.
  • Projektet er desuden blevet støttet økonomisk af Carlsbergs Mindelegat for Brygger Jacobsen samt af Realdania

Det oprindelige projekt er blevet udarbejdet af:

  • Jacob Bjerring-Hansen, Kitt Boding-Jensen, Anne Brædder, Freddie Nielsen, Hans Uwe Petersen og Vagn Buchmann (Arbejdermuseet)
  • Krister Moltzen, Kasper Rasmussen, Louise Witt-Hansen, Ditte Haarløv Johnsen, Alberte Clement Meldal, Tim Hinman og Rasmus Bjerre (firmaet Sekretariatet) og Claus Rasmussen (firmaet Techwriter)

Den nuværende reviderede udgave af websitet er udarbejdet af:

  • Kathrine Noes Sørensen og Hans Uwe Petersen (Arbejdermuseet)
Rettigheder
»Humlen ved Carlsberg« må kun citeres i ikke-kommerciel sammenhæng og kun med kildeangivelse.
Fotorettigheder er indhentet i videst muligt omfang. Det har dog ikke i alle tilfælde været muligt at opspore rettighedsindehaveren/fotografen.

Alle henvendelser vedr. copyright skal ske til  Arbejdermuseet