I 1801 ankom sønnen til fæstegården Nørkjær under Gjettrup Gods i Vendsyssel til Kongens København. Hans navn var Christen Jacobsen (1773-1835). Efter stavnsbåndets ophævelse havde han mulighed for at nedsætte sig i en anden del af landet og dygtiggøre sig inden for et nyt erhverv.

I hovedstaden skulle han gøre karriere som brygger, og da han i 1817 blev gift med sin forlovede Frederikke Shelbeck, var han nu bryggersvend. Ved sin død i 1835 havde han opnået status af at være bryggerborger og direktør for sin egen bryggergård. Christen Jacobsen var for sin tid en usædvanlig mand, da han både flyttede langt fra sin hjemegn, og i København formåede at sprænge enevældens skarpt opdelte hierarki.

Det var sønnen Jacob Christian Jacobsen (1811-1887) og hans kone Laura (1819-1911), der førte Bryggergården i Brolæggerstræde videre og senere etablerede det Carlsberg, vi kender i dag. Som barn af industrialiseringens tidsalder transformerede han bryggeriet til en moderne industrivirksomhed. Med sin store interesse for videnskab og politik satte han desuden sit præg på samtidens naturvidenskabelige kredse og politiske liv.