Vil du vide mere om de enkelte billeder og se flere billeder skal du gå til siderne om Arbejderne.